Klub bokserski
„Legia” Warszawa
01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 31, Tel.: 0 606 300 493
Kwaśniewski Michał – Prezes Zarządu
Recepcja tel. 22 487 80 83 | E-mail: legiaboks@op.pl

Opis treningów

KLUB BOKSERSKI „LEGIA” ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ NA TRENINGI BOKSERSKIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ URZĄD M.ST. WARSZAWA. ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ TRENERÓW ALBERTA SOSNOWSKIEGO, WOJCIECHA WIERTLA, PIOTRA KROCZEWSKIEGO , KAZIMIERZA SZCZERBĘ I HENRYKA PETRICHA. TRENER HENRYK PETRICH PROWADZI ZAJĘCIA W FILI KLUBU NA URSYNOWIE W SZKOLE PRZY UL. HIRSZFELDA 11 ZGODNIE Z GRAFIKIEM ZAMIESZCZONYM NA STRONIE  www.boks.waw.pl POZOSTAŁE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z NIŻEJ ZAMIESZCZONYM HARMONOGRAMEM W OBIEKCIE KLUBU PRZY UL. JERZEGO WALDORFFA 31.

Akceptacja kart; FitProfit, FitSport, OKSystem, Sodexo i Benefit Systems.

Informujemy, że Klub podpisał umowy o współpracy z  FitProfit, FitSport, OKSystem i Sodexo w związku z tym honorujemy karty wstępu wystawiane przez te  firmy. Od 15.04.2016 została również wznowiona umowa z firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna dlatego też od 15.04 Klub Bokserski „Legia” akceptuje wszystkie karty MultiSport.

 

Zalety programu                  Akceptujemy Kartę

 

            ok-system        Benefit_Systems_Poznajmy_Się_Lepiej

 

 

Treningi odbywają się na Bemowie w budynku klubowym KB „Legia” przy ulicy Waldorffa 31 (tzw. Forty Bema) .

 

Do sekcji bokserskiej  przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 lat, młodsze dzieci wieku od 6 do 12 lat mogą trenować na zasadzie komercyjnej, czyli odpłatnie. Zajęcia  prowadzi trener Wojciech Wiertel i  Piotr Kroczewski.

Treningi prowadzone są w dwóch grupach I grupa / Piotr Kroczewski/trenuje we wtorki i czwartki od godz. 16.30 do 17.45  i soboty od 11:00 do 12:30 a II grupa / Wojciech Wiertel/od 17.45 do 19.00 oraz w soboty w godz.   od 12.30 do 13.45.

Wszystkie zajęcia, które prowadzone są w KB Legia odbywają według niżej zamieszczonego harmonogramu;.

 

                                                              HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

                                                                                                             PONIEDZIAŁEK   – ŚRODA – PIĄTEK                                                                             

 – 6.00 do 22.00 /treningi indywi. boks i kickboxing/– tren. K. Kosedowski,   A. Kozłowski, R. Michalski, B. Gajda, A. Sosnowski, W. Wiertel, Dawid Bosak, Piotr Kroczewski do 19.00/opłata za salę/

- 16.00 do 18.00 /możliwość wynajęcia sali na treningi……………………………………..

- 17.00 do 18.30 /boks/  – tren. K. Szczerba, A. Kozłowski,

-17.00 do 18.30 /boks/  – tren. J. Soroko

-18.30 do 20.00 /kickboxing/ – tren. W. Wiertel

- 18.30 do 20.00 /boks/ – tren. M. Prusak

-20.00 do 21.30 /boks/ – tren. M. Prusak

-21.00 do 22.30 /boks/ – tren. A. Sosnowski/opłata za salę/

-21.00 do 22.30 /……………………………………………………………../

 

                                                                                                                             WTOREK – CZWARTEK                                                                                         

 – 6.00 do 22.00 /treningi indywi– tren. K. Kosedowski,  A. Kozłowski, R. Michalski, B. Gajda, A. Sosnowski, W. Wiertel, Dawid Bosak, Piotr Kroczewski do 19.00/opłata za salę/

- 16.30 do 17.45 /boks – zajęcia dla dzieci od 6 do 12 lat i młodzieży od 13 do 18 lat/ – tren. Piotr Kroczewski

- 17.45 do 19.00 /zajęcia dla dzieci od 6 do 13 lat/ –  tren. W. Wiertel

- 17.45 do 19.00 /zajęcia dla młodzieży/ –   tren. A. Sosnowski

- 17.45 do 19.00 /boks/ –  tren. D. Żaboklicki 

- 19.00 do 20.30 /boks/ – tren. D. Żaboklicki

- 19.00 do 20.30 /boks/ – tren. Michalski/opłata za salę/

- 20.30 do 22.00 /boks/ – tren. D. Bosak 

- 20.45 do 22.15  /boks- tren. A. Sosnowski

 

                                                                                                                                                 SOBOTA                                    

- 8.00 do 18.00 /boks – tren. Kozłowski/opłata za salę/

- 8.00 do 18.00  /boks – tren. R. Michalski/opłata za salę/

- 8.00 do 18.00 /………………………………………………………………………….

- 8.00 do 18.00 /kick-boxing – tren. Wiertel/opłata za salę/

- 8.00 do 18.00 /boks – tren. A. Sosnowski/opłata za salę/

- 9.30 do 11.00/boks/ tren. M. Prusak, D. Żaboklicki

- 11.00 do 12.30 /zajęcia dla młodzieży/ –   tren. A. Sosnowski

- 11.00 do 12.30 /zajęcia dla dzieci i młodzieży/ –   tren. P. Kroczewski

- 12.30 do 13.45 / zajęcia dla dzieci –  tren. W. Wiertel

 Treningi w których występuje dodatkowa opłata za salę zainteresowany uzgadnia bezpośrednio z wybranym trenerem.

 

                                                              CENNIK

 TRENINGI grupowe – BOKS  i KICKBOXING z trenerami klubowymi

/prowadzą trenerzy klubowi – bez dopłat w cenie karnetu/

1) KARNET   normalny                                                              

- 12 wejść      – 150 zł

-   8 wejść      – 120 zł

-  4 wejścia    –   80 zł

2) KARNET   ulgowy*            

– 12 wejść        – 90 zł

–   8 wejść        – 70 zł

3) KARNET   rodzinny /- r +dz do lat 18/

– 12 wejść        – 190 zł

–   8 wejść        – 140 zł

4) KARNET   rodzinny /- r +2dz do lat 18/

– 12 wejść        – 240 zł

–   8 wejść        – 160 zł

5) KARNET OPEN* – normalny     

Karnet  30 dni  – 190 zł

6) KARNET OPEN* – do lat 18

Karnet  30 dni  – 130 zł

 

TRENINGI indywidualne i grupowe – BOKS  i KICK-BOXING z innym trenerem 

      Karnet za wejście + opłata za salę       

7) KARNET   normalny        

– 12 wejść      – 120 zł

–   8 wejść        – 90 zł

–  4 wejścia    –   80 zł

8) KARNET   ulgowy*           

– 12 wejść        – 70 zł

–   8 wejść        – 50 zł

JEDNORAZOWE WEJŚCIE – 25 zł

W RAMACH ZAKUPIONEGO KARNETU MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ DOPŁATY Z SAUNY, SIŁOWNI, SALI TRENINGOWEJ ORAZ TRENINGÓW GRUPOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ TRENERÓW; KAZIMIERZA SZCZERBĘ, WOJCIECHA WIERTLA, MICHAŁA PRUSAKA, DANIELA ŻABOKLICKIEGO , ADAMA  KOZŁOWSKIEGO, ALBERTA SOSNOWSKIEGO I PIOTRA KROCZEWSKIEGO.

* ULGOWY – osoby niepełnoletnie, emeryci i renciści

* OPEN – ważny bez ograniczeń przez okres 30 dni.

- WSZYSTKIE KARNETY /poza karnetami OPEN/ WAŻNE SĄ PRZEZ OKRES 30 DNI od daty zakupu lub do momentu wykorzystania określonej w karnecie ilości wejść.

Od dnia 1. 09. 2014 nie ma możliwości zawieszania karnetu przez uczestnika zajęć na czas nieobecności na zajęciach.

Kontakt do trenerów i szczegółowy wykaz godzin pracy:

Krzysztof Kosedowski          tel. 607 348 959   – od 6.00 do 12.00 /personalne od poniedziałku do piątku/

Adam Kozłowski                     tel. 502 524 156 - od 6.00 do 13.00 /personalne/   od 16.30 do 18.00 /grupowe – poniedziałki, środy, piątki/

Ryszard Michalski                  tel. 505 787 585od 8.00 do 19.30

Bogdan Gajda                           tel. 601 235 538od 10.00 do 14.00/personalne/

Henryk Petrich                        tel. 501 1555295 - od 17.15 do 21.00 /grupowe – poniedziałki, środy, piątki/   www.boks.waw.pl, e-mail: henio.p@wp.pl                                                                                                           

Kazimierz Szczerba               tel. 502 684 549od 17.50 do 19.20/grupowe – poniedziałki, środy, piątki/  e-mail: kazikszczerba@op.pl

Wojciech Wiertel                    tel. 607 673 737 - od 6.00 do  22.30/personalne/ e-mail:  wwiertel@wp.pl                                                                                                                                                                                       

Michał Prusak                          tel. 791 496 991od 20.00 do 21.30/grupowe – poniedziałki, środy, piątki/

Albert  Sosnowski                   tel. 518 464 555 - od 20.45 do 22.15 /grupowe – wtorki i czwartki/                                                                                                                                                            

Daniel Żaboklicki                    tel. 512 511 917  – od 8.00 do 22.00/ personalne – wszystkie dni tygodnia/                                                                                                                                                                                                                                                             

Dawid Bosak                              tel. 601 887 164 – od 6.00 do 22.30/treningi indywidualne – wszystkie dni tygodnia/        

Piotr Kroczewski                     tel. 500 000 190 – od 6.00 do 16.30 /personalne/  od 16.30 – 17.45/ treningi grupowe -wtorki i czwartki    /boks – zajęcia dla dzieci od 6 do 12 lat i młodzieży 12-18 lat/ – tren. Piotr Kroczewski /            

W sprawie treningów personalnych należy umawiać się indywidualnie z wybranym trenerem.

Uwaga:
Henryk Petrich zajęcia prowadzi tylko na Ursynowie w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
przy ul. Hirszfelda 11 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 17.30 do 20.30.

Treningi komercyjne odbywają się od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00 do 22.00, w niedzielę tylko w ramach indywidualnych ustaleń z trenerem.

Koszty oraz częstotliwość treningów komercyjnych ustalane są indywidualnie przez uczestnika zajęć z trenerem. Po treningu w ramach poniesionych opłat można skorzystać z sauny i siłowni .

Na zajęcia mogą zapisywać się wszyscy chętni niezależnie od stopnia zaawansowania, wieku i poziomu sprawności fizycznej.

Zapisy do sekcji bokserskiej i kick-boxingu oraz na zajęcia komercyjne odbywają się codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00 bezpośrednio u trenerów pod numerami telefonów podanymi w zakładce „Treningi” lub na miejscu w budynku klubowym przy ul Waldorffa 31.

Po wykupieniu karty wstępu można również korzystać indywidualnie z obiektu Klubu Bokserskiego „Legia” w godzinach od 6.00 do 22.00 bez konieczności zapisywania się na  treningi bokserskie.

Posiadacze karty MultiSport, FitSport, FitProfit, OKSystem nie płacą za korzystanie z obiektu i za udział w treningach prowadzonych w grupach przez trenerów; Kazimierza Szczerbę, Wojciecha Wiertla, Adama Kozłowskiego i Michała Prusaka  w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 16.30 do 22.00.

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu treningów niezbędny do zajęć sprzęt ( rękawice bokserskie, kaski ochronne itp.) można kupić na miejscu tj. w budynku Klubu Bokserskiego „Legia.

Do czasu podjęcia w/w decyzji uczestnik zajęć może korzystać nieodpłatnie ze sprzętu klubowego.

Zapraszamy na treningi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.